20.09.2011. - Состанок на Коалицијата „Натура 2000“

На 20.09.2011 година се состанаа 11 граѓански организации активни на полето на заштита на животната средина во рамки на Коалицијата „Натура 2000“.

Претставниците на организациите заедно дискутираа за правилниците со кои ќе се уреди работењето на Коалицијата. Настанот е во рамки на проектот „Заедно за Натура 2000“ кој Еко-свест го спроведува со финансиска поддршка на Европската Унија.

Еко-свест

повеќе