19.09.2011 - Еко-свест со нов веб сајт!Еко-свест со нов веб сајт!


На денот на навршување на 9 години постоење, Еко-свест го објави својот нов веб сајт.
Новиот сајт има нов изглед, повеќе содржини и дизајнерски комплетно ги следи новите трендови. На сајтот посетителите можат да прочитаат најнови вести кои редовно ќе се поставуваат, и можат директно да се вклучат во работата на нашиот Центар за истражување и информирање за животната средина.
Во најскоро време се очекува поставувањето и на англиската верзија на сајтот, како и ЕкоБлог, на кој на неделна база ќе објавуваат интересни и важни теми од секојдневието.Еко-свест