13.08.2013. - Нов извештај „Инвестирај набрзина ќе се каеш полека“

Новиот извештај „Инвестирај набрзина ќе се каеш полека“ говори дека големите инвестиции на меѓународните финансиски институции во фосилни горива во земјите на Западен Балкан го спречуваат усогласувањето на овие земји со барањата за пристап кон ЕУ.

Автори на овој извештај се граѓаснките организации CEE Bankwatch Network, SEE Change Net и WWF, а извештајот е подготвен во рамки на проектот насловен како „Одржлива енергетска политика за југоисточен Балкан“.

Извештајот може да се превземе од следниот линк

Еко-свест

Линк до извештајот