22.05.2013. - Заглавени во минатото- пресретнувајќи ја иднината

CEE Bankwatch Network подготви нова мапа на штетни наспроти корисни проекти со цел да ја поттикне Европската инвестициона банка да ја промени својата енергетска политика.
Мапата на штетни наспроти корисни проекти може да се види на следниот Линк.

CEE Bankwatch Network

до мапата