13.05.2013. - Започнува проектот „Градење партнерства за заштита од климатските промени во Македонија“

На 8 мај започна проектот „Градење партнерства за заштита од климатските промени во Македонија“ кој Еко-свест и Фронт 21/42 ќе го спроведуваат во следната година со поддршката на Европската Климатска Фондација.

Еко-свест