10.03.2013. - Нова публикација од Еко-свест

Ставови на граѓанските организации за програмирањето на ИПА фондовите во Македонија за 2014-2020 година е името на новата публикација која ја подготви Еко-свест во соработка со останати граѓанскит организации. Оваа публикација треба да им помогне на граѓанските организации за да земат активно учество во процесот на програмирање на ИПА фондовите во Македонија, а на Владата на РМ да им ги изнесе предлозите на граѓанскиот сектор во неколку области.
Публикацијата може да се симне од тука

Еко-свест