20.09.2012. - Заврши националниот конкурс за најдобра проектна идеја

На 20 септември официјално се затвори натпреварот за најдобра проектна идеја во организација на Еко-свест.
Во електронското сандаче на Еко-свест пристигнаа 33 пријави. Во периодот кој следува ќе биде извршена нивна оценка а најдобрите ќе бидат поканети на интервју од страна на жиро комисијата.
Им посакуваме среќа на сите пријавени!

Еко-свест

Повеќе