30.07.2012. - Започна националниот натпревар за проекти

Еко-свест и CEE Bankwatch Network во рамки на програмата на Европска унија- Европа за граѓаните Ве канат да поднесете идејни проекти за активности кои во принцип може да бидат поддржани од ЕУ фондови.

Наградата е износ од максимум 3000 евра за идеја која најмногу ќе придонесе кон одржливиот развој на Вашата заедница!

За повеќе информации, кликнете на Детали.

Еко-свест

Детали