2.08.2017. - Еко-свест објавува повик за експерти

За потребите на проектот „Смарт Охрид“, Еко-свест објавува повик за експерти за изработка на еколошки и социолошки елаборат.

Повеќе информации и самиот повик со крајните рокови може да ги видите на следните линкови:

Повик за експерти за еколошки елаборат

Повик за експерти за социолошки елаборатЕко-свест

Повеќе