Персонал


Еко-свест го сочинуваат:

Ана Чоловиќ Лешоска
Извршен Директор
Национален координатор за CEE Bankwatch Network
ana@ekosvest.com.mk
ana@bankwatch.org

Невена Смилевска
Проектен координатор
nevena@ekosvest.com.mk

Стојан Лешоски
Проектен координатор
stojan@ekosvest.com.mk

Елена Николовска
Проектен координатор
elena@ekosvest.com.mk

Јасмина Саид
Проектен координатор
jasmina@ekosvest.com.mk

Костадин Баткоски
Асистент на проекти
kostadin@ekosvest.com.mk

Управниот одбор на Еко-свест го сочинуваат:

Ленче Данаиловска, претседател,
Жарко Конески, и
Стефан Бужаровски

Еко-свест се особено благодарни на своите постојани членови и донатори.