Иницијален состанок на акцијата ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Датум: 04.04.2016.

Локација: ЕУ Инфо центар

Организатор: Еко-свест

 

На 04 април 2016 година (понеделник), во просториите на ЕУ Инфо Центар во Скопје со почеток во 14.00 часот ќе се одржи иницијален состанок на акцијата ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO). На иницијалниот состанок, ќе се дискутираат првичните наоди на секторските консултации на граѓанските организации во секој од секторите за ИПА2: (1) Демократија и владеење, (2) Владеење на правото и фундаментални права, (3) Животната средина (4) Транспорт/Енергија , (5) Конкурентност и иновации, (6) Социјален развој и (7) Земјоделство и рурален развој.

 

Партнери: МЦЕО, Реактор, Зенит.

Покана

назад