Прв консултативен состанок на ИПА механизмот

Датум: 15.12.2014.

Локација: ЕУ Инфо Центар

Организатор: Еко-свест

 

Иницијален консултативен состанок на ИПА 2 Механизмот на граѓанските организации во Македонија со наслов

"Расправа за предлог- одлуката ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА, ДИЈАЛОГОТ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР"

15 Декември 2014 година, ЕУ Инфо Центар,V Скопје, Македонија

 

Партнери: Аналитика, Асоцијација Зенит, Реактор, МЦЕО, ЕПИ, Фронт 21/42, ФООМ, Центар за граѓански комуникации.назад