Како ќе се програмираат ИПА II фондовите во Македонија?

Датум: 25.06.2014.

Локација: ЕУ Инфо Центар, Скопје

Организатор: Еко-свест

 

На 25 јуни со почеток во 13 часот, во ЕУ Инфо Центарот, Еко-свест и партнерските организации ќе одржат средба со новинарите за да ги презентираат резултатите од проектот „Координирано учество на граѓанските организации во програмирањето на ИПА во Македонија„.

 

Аналитика, МЦЕТ, ЕПИ, Зенит, Фронт 21/42, Центар за граѓански комуникации, Реактор, ФООМ.

повеќе

назад