Конференција „Предизвиците за енергетска ефикасност во Македонија„

Датум: 17.12.2013.

Локација: Хотел Порта, Скопје

Организатор: Еко-свест

 

На 17.12.2013 Еко-свест организира конференција со бизнис секторот за да проникне во проблемите и можните решенија за стимулација на мерките за енергетска ефикасност во Македонија

 

назад