Презентација на националниот натпревар за проектни идеи

Датум: 14.09.2012.

Локација: ЕУ инфо центар Скопје

Организатор: Еко-свест

 

На 14.09.2012 Еко-свест направи презентација на националниот натпревар за проектни идеи во ЕУ инфо центарот во Скопје.

 

назад